Team WizardWheel Junior Racing

CASSANDRA GRAVE PELTSCH

DANIEL NØRKJÆR MOSE

CECILIE "CILLE" ERIKSEN

LINE BALLE

SEBASTIAN NIELSEN

THEA FRANDSEN

LINE MYGDAM

GUSTAV THOMSEN

EMILIE TORP NIELSEN

Info om ...

The Staff behind the scene

SVEN PELTSCH

Holdejer / Manager

CHRISTIAN MYGDAM

Sportsdirektør

SEBASTIAN BYSKOV JENSEN

Teknisk instruktør 

ANDERS JUSTESEN LIND

Fysioterapeut 

RASMUS KILT

Vores "Bike-fitter"

MARIE-LOUISE HAURUM

Coach